നെല്‍വയല്‍-നീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: നെല്‍വയല്‍-നീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താന്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് യോഗത്തില്‍ തീരുമാനം.

അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കും.

വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് നഗരങ്ങളില്‍ അഞ്ച് സെന്റുവരേയും ഗ്രാമങ്ങളില്‍ പത്ത് സെന്റുവരേയും പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങി വയല്‍ നികത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കും.

2008 ന് മുമ്പ് നികത്തിയ നിലങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കാനും അതിന് ശേഷമുള്ളവ കര്‍ശനമായി തടയാനുമാണ് എല്‍.ഡി.എഫ് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *