കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വ്യവസായ വകുപ്പ് സൗജന്യ കൈത്തറി  യൂണിഫോം നല്‍കും: മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്‍

*82 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.

കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വ്യവസായ വകുപ്പ് സൗജന്യ കൈത്തറി  യൂണിഫോം നല്‍കും: മന്ത്രി       എ സി മൊയ്തീന്‍

തിരുവനന്തപുരം: എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ കൈത്തറി മേഖലയിലെ പുനരുദ്ധാരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് 2016-17 ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം സ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ 1 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  രണ്ട് ജോഡി വീതം കൈത്തറി സ്കൂള്‍  യൂണിഫോം സൗജന്യമായി നല്‍കുമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ്  മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്‍ പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ അടുത്ത അധ്യയന വര്‍ഷം 1 മുതല്‍ 5 വരെ ക്ലാസുകളിലെ  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും, അതിനടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍  8 വരെ ക്ലാസുകളിലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും യൂണിഫോം നല്‍കും. കേരളത്തലെ പരമ്പരാഗത കൈത്തറി മേഖലയിലെ മുഴുവന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും വര്‍ഷം 300 ദിവസം ജോലി നല്‍കാന്‍  കഴിയുന്ന രീതിയില്‍  കൈത്തറി സ്കൂള്‍ യൂണിഫോം പദ്ധതി ഡിസംബര്‍ ആദ്യവാരം കേരളത്തില്‍ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി കൈത്തറി മേഖലയിലെ 5000ത്തോളം  നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളേയും, തറികളേയും സജ്ജമാക്കും. ഏകദേശം 1 കോടി  30 ലക്ഷം മീറ്റര്‍ തുണി ഇതിനായി കൈത്തറി മേഖലയില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കും.ഇതിനായ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ 82 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.

ഗ്രാമീണ കേരളത്തിന്റെ ഉള്‍തുടിപ്പായ പരമ്പരാഗത കൈത്തറി മേഖല പാടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഓരോ തൊഴിലാളികളുടേയും കൂലി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യും. നോഡല്‍ ഓഫീസായ  ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു് നേതൃത്വം നല്‍കും. സമയബന്ധിതമായി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയര്‍മാനും, കൈത്തറി ഡയറക്ടര്‍ കണ്‍വീനറുമായ സംസ്ഥാന തല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയ ബന്ധിതമായ ഈ പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്‍ കൂട്ടിചേര്‍ന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *